Deķelis

Fraternitas Metropolitana internā datu bāze

Fraternitas Metropolitana eksternālā mājas lapa http://www.metropolitana.lv.

Rekvizīti Studentu korporācija un filistru biedrība „Fraternitas Metropolitana”
Reģ.Nr.: 40008004392
PVN Reģ.Nr.: nav
Adrese: Kalpaka bulvāris 11 - 17, Rīga, LV-1010
Banka: AS „Swedbank”, HABALV22
Konts: LV35HABA000140J051478

Nodibinājums „Fraternitas Metropolitana stipendiju un atbalsta fonds”
Reģ.Nr.: 40008263792
PVN Reģ.Nr.: nav
Adrese: Kalpaka bulvāris 11 - 17, Rīga, LV-1010
Banka: AS „Swedbank”, HABALV22
Konts: LV43HABA0551044318252